GABIONY

Najczęściej zadawane pytania

Gabion to stalowy, sztywny kosz zbudowany z poziomego, zimnowalcowanego C-profila o grubości ścianki 1,6-1,8 mm i pionowych prętów które mają średnicę 4,5-4,8 mm. Kosz wraz z wypełnieniem, przytwierdzony jest do podłoża za pośrednictwem stalowych, zabetonowanych słupów stabilizacyjnych.

Pojedynczy, wolnostojący gabion składa się z dwóch ścian dających długość i dwóch ?boczków? zamykających kosz po bokach. Ściany wewnątrz gabionu są połączone łącznikami poprzecznymi, które gwarantują, że kosz zachowa swój kształt i nie wybrzuszy się po wypełnieniu kamieniami. Gabiony RAFMET mają gotowe otwory montażowe w poziomych C-profilach, wykluczające konieczność uszkadzania powierzchni cynku przez wkręty służące do zamontowania łączników poprzecznych.

Gabion przed wypełnieniem kruszywem można osadzić na betonowym fundamencie (gł. fundamentu min. 40-50 cm). Takie rozwiązanie jest najczęściej wybierane przez klientów.

Jeżeli grunt na którym będzie stać gabion nie jest świeżo nawieziony i jest stabilny, kosz może stać bezpośrednio na ziemi. W tym wypadku, przed wypełnieniem gabionu kamieniami powinno się na dno kosza położyć geowłókninę która będzie szersza niż szerokość gabionu. Pozwoli to:

  • zapobiec wrastaniu roślin między kamienie w gabionie,
  • ułatwi utrzymanie porządku wokół gabionu (np. pozwoli podjechać kosiarce do trawy tak blisko kosza jak to możliwe).

UWAGA: Profil musi być zabetonowany głębiej niż wynosi głębokość strefy przemarzania w miejscu montażu (inaczej jest w górach a inaczej nad morzem). Zbyt płytkie zabetonowanie profili stabilizujących może doprowadzić do odchylenia gabionu od pionu.

RAFMET nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu nieprawidłowo wykonanego montażu.

Kosz gabionowy po skręceniu śrubami i przed wypełnieniem jest przymocowany do zabetonowanych słupów za pomocą docisków stabilizujących (foto3).

faq-gabion-01
Foto 1. Zabetonowane profile
faq-gabion-02
Foto 2. Gabion gotowy do wypełnienia
faq-gabion-03
Foto 3. Docisk stabilizujący

 W praktyce, najczęstszy sposób wypełniania gabionu to ręczne wsypywanie wiadrem lub innym naczyniem. Można też wypełniać kosze gabionowe przy użyciu koparki ? bardzo wolno wsypując kamienie do środka i układając ręcznie w środku.

Nie jest możliwe prawidłowe wypełnienie kosza gabionowego bez częściowego ręcznego uporządkowania kamieni wewnątrz. Zawsze pojawia się konieczność wypełnienia ręcznie ?pustych przestrzeni? i ?prześwitów? powstałych w czasie pracy.

Sposób wypełnienia gabionu znacząco wpływa na koszt montażu, jeśli montaż wykonuje firma montażowa. Uporządkowanie ręczne całości wypełnienia jest bardzo czasochłonne i konieczne jest drobiazgowe ustalenie wszystkich szczegółów na etapie wyceny montażu.

UWAGA PRAKTYCZNA: Wynajmując firmę montującą gabiony trzeba bardzo szczegółowo ustalić w jaki sposób ułożyć kamienie. Najlepiej jest zasypać np. jeden metr kwadratowy gabionu do akceptacji inwestora, jako wzór dla pracowników wykonujących montaż. Pozwoli to uniknąć nieporozumień.

W zależności od wielkości zamówienia termin oczekiwania to ok. 30 dni roboczych.

Może się jednak zdarzyć, że gabiony które chcą Państwo zakupić będą akurat na magazynie i można je zakupić ?od ręki?.
Proszę zawsze pytać o dostępność!

Zamówienia są przyjmowane po przesłaniu zapytania na nasz adres mailowy: biuro@gabiony-panele.pl

Po otrzymaniu do Państwa zapytania przygotowujemy wycenę, którą prześlemy również drogą mailową. Jeśli mamy pytania dotyczące Państwa projektu kontaktujemy się indywidualnie telefonicznie bądź mailowo. Im więcej szczegółów i wymiarów otrzymamy tym szybciej możemy przygotować wycenę.

Na naszej stronie www.gabiony-panele.pl w zakładce ?cennik? znajdą Państwo cennik naszych wyrobów. Są tam tabele zawierające ceny paneli i gabionów o długości 2,5 m i 2,0 m.

Przykładowo:
Projekt gabionu to ściana o długości 18,6 mb.
Dzielimy 18,6 mb przez 2,5 (długość pojedynczego gabionu).
Otrzymujemy 7 ,44 szt. Kosza gabionowego co w praktyce oznacza:

  • 7 koszy o długości 2,5 m
  • 1 kosz o długości 1,1 m

Nie ma znaczenia czy ściana gabionowa będzie składać się z odcinków 2,5 mb długości każdy czy 2,0 mb. Praca podczas montażu przebiega jednak szybciej gdy projekt jest realizowany z pojedynczych ścian o długości 2,5 mb.

Możemy przygotować gabion o dowolnej długości, a szerokość (grubość) gabionów nie wpływa na cenę między 15-40cm. Powyżej 40 cm szerokości (grubości) cena jest negocjowana indywidualnie.

Gabion to prostopadłościan. Ilość kamienia potrzebna do wypełnienia gabionu to objętość (wysokość X szerokość X głębokość) pomnożona przez 1,7. Mnożnik 1,7 wynika stąd, że objętość kamienia nie jest jego wagą.

Nie powinno się wypełniać gabionów kamieniem nasiąkliwym. Najczęściej zamawiany przez klientów rodzaj kamienia to granit lub gnejs (kora kamienna).

Optymalna granulacja kamienia do wypełnienia gabionu to 60-80 mm.

Oferujemy pomoc w znalezieniu dostawcy kamienia na terenie kraju i za granicą. Prosimy w tym celu o maila z informacjami:

  • łączną masę kamienia
  • kolor i rodzaj kamienia
  • adres do dostawy

Czekamy na Państwa maile pod adresem: biuro@gabiony-panele.pl